No, l’Avenc de Cabrespina és una cavitat totalment subterrània en la qual gairebé s’hi podria encabir la torre Eiffel.