Geo500_geologie_CabrespineGeologie

De Reuzen Gouffre van Cabrespine maakt deel uit van een weids karstnetwerk dat loopt van Citou tot Lastours en vele vertakkingen telt (Grotten van Trassanel, Limousis...) waar de Gaougnas de hoofdader lijkt te zijn van een groots ondergronds gangenstelsel. De aardlagen waar dit karstnetwerk van Cabrespine ontstaan is, bestaat uit dunne lagen kalksteen uit het Paleozoïcum:

Dolomitische kalksteen met lichte patina uit het Boven Devoon, Zwarte kalksteen met platige schist met Devonische Gothlando stengelfragmenten.

Dit zijn aardlagen uit het begin van het Primair of Paleozoïcum, d.w.z. zo’n 380 à 420 miljoen jaar geleden.

Het netwerk van Gaougnas heeft zich gevormd door het contact tussen deze twee aardlage. Dit verklaart het verschil in morfologie van het gewelf van de grote zaal van de Reuzen Gouffre, massief, met weinig druipsteenvorming in het Devoon, trapvormig, met vele druipsteenformaties in de kalklagen en de platen, waar de kalkoplossingen gemakkelijker doorsijpelen konden. Al deze gesteenten zijn min of meer gemetamorfoseerd en gekristalliseerd tot marmer.

Dit geheel aan karstbodems ligt ingesloten in ondoorlaatbare schist- of zandsteenlagen, die de uitgeholde zones begrenzen.