Geo500_salle_CabrespineLes sales

Algunes sales comuniquen amb la superfície  perquè el sostre ha cedit, com passa al “Barrenc” que és un forat d'esfondrament de la profunditat de Padirac (un altre avenc francès, de 103m) i gairebé igual d’ample (35m). Es troba a alguns centenars de metres de l'aparcament.

El Clamoux, que desapareix a Cabrespina, ve dels massisos esquistosos impermeables, flueix del nord cap al sud dels flancs del Pic de Nore i fins al Mediterrani. No és l'únic riu que despareix i convergeix subterràniament cap a la ressurgència del Prestil.

L'aigua que prové dels pobles de Rieussec i de Citou s'infiltra també en contacte amb les calcàries en detriment del riu Argent Double i participa així a l’erosió Est Oest dels circuits subterranis i de la gran xarxa de Cabrespina. Aquesta erosió és encara més activa en la mesura en què a l'erosió s'afegeix una corrosió química deguda a l'acidesa de les aigües que vénen dels massisos esquistosos.

Com acabem de descriure més amunt, l’obra de l'aigua en el medi subterrani es pot mostrar sovint molt complexa. I una mateixa xarxa, comés el cas a la xarxa de Cabrespina, pot implicar alhora coves, avencs, rius subterranis o fins i tot llacs subterranis. L'esquema de més amunt ens pot permetre comprendre i interpretar millor la complexitat del medi subterrani.