Geo500_creusement_CabrespineL'erosió

Les variacions de cabal del Clamoux no repercuteixen al fons de l'avenc a causa de les fissures absorbents, plenes de sorres, que regulen el cabal. Aquests filtres naturals permeten disposar, al fons de l'avenc, d'una aigua potable de gran qualitat.

Les fissures calcàries absorbeixen  l'aigua del Clamoux que s’escorre de les roques impermeables. Així, l’erosió de la cova continua fins avui, però podem imaginar que aquest fenomen de pèrdua amb el contacte de la roca calcària és antic i data de força milions d'anys. En aquells temps antics, la vall de Cabrespina gairebé no patia cap erosió i el nivell del riu Clamoux es trobavA a l'alçada de l'actual aparcament de l’avenc, és a dir 200 metres més amunt que avui.

Això explica l’erosió a aquesta alçada de les gorges subterrànies recorregudes pels espeleòlegs i les alçades fantàstiques de l'Avenc Gegant.

Què passava al començament de l’erosió ?
I com es va poder formar la gran sala de l'avenc?

L'aigua arribava probablement per les “sales vermelles” i sortia pel forat negre situat a l'esquerra del túnel d'entrada (forat que es veu molt bé des del pont metàl·lic).
L'erosió que causaven els xucladors buidava ja la gran sala, i això en una època en què el cabal de la Clamoux era molt superior al cabal actual. Les aigües que s'enfonsaven poc a poc van utilitzar altres camins més o menys paral·lels però, més avall,  alleujada de la pressió de les aigües, la gran volta es va anar reequilibrant segons l’estructura erosiva de cada tipus de roques que la constitueixen. En disminuir el cabal de les aigües, l’avenc va agafar la forma d’un bolet, forma clàssica que coneixen bé els estudiosos del medi càrstic..

El trasllat dels materials va ser tan important que, malgrat els esfondraments i els reequilibraments dels sostres i de les parets, el camí del riu subterrani va poder quedar accessible per als espeleòlegs. Els quilòmetres de galeries recorreguts per aquests darrers se superposen, s’entrecreuen, a gairebé 200 metres d'alçada. El volum excavat per les aigües està avaluat a diverses desenes de milions de m3.