Geo500_geologie_CabrespineGeología

L'Avenc Gegant de Cabrespina forma part d'una vasta xarxa càrstica que s’esten de Citou a Lastours i implica múltiples ramificacions ( Coves de Trassanel, Limousis...) on el Gaougnas apareix com eix principal d'una vasta xarxa subterrània.

Els terrenys en els quals es desenvolupa el conjunt càrstic de Cabrespina són estretes faixes calcàries paleozoiques:
Calcàries dolomítiques amb pàtina rossa del Devonià Inferior,
Calcàries negres en plaquetes i esquistos calcaris amb entroques del Gotlando Devonià.
Són terrenys primaris antics, l'edat dels quals es pot fixar entre 380 i 420 milions d'anys.

La Xarxa del Gaougnas es va desenvolupar amb el contacte d'aquests dos terrenys, la qual cosa explica la diferència de morfologia de la volta de la gran sala de l’Avenc Gegant, massiva, amb poques concrecions del Devonià, en escala, amb moltes concrecions a les calcàries en plaquetes, més propícies a les circulacions de les solucions calcàries. Totes aquestes roques estan més o menys métamorfitzades i transformades en marbre.

El conjunt dels terrenys càrstics està envoltat d'esquists o de gresos impermeables que limiten les zones d’erosió de les coves.